As an artist, Marilou Klapwijk (Rijswijk, 1990) makes and collects images and text about everyday events. Driven by her empathy, it mainly affects the contradictions. Her work is a way to put things into perspective, also an attempt to make experiences universal. Winning a second price is a disappointment and achievement at the same time, that's what we all find out once.


Marilou studied Visualization and Fine Arts in Rotterdam. During her first study she founded the artists' initiative 'A Happy Family' that connected artists with different disciplines in numerous projects and exhibitions. She worked for various art organizations and platforms, illustrates on commission and works as an artist's assistant. She does not adhere to an unambiguous practice, but sees herself as an independent artist free to create, and to philosophize about, what seems important to her at that moment.

Als kunstenaar houdt Marilou Klapwijk (Rijswijk, 1990) zich bezig met het creëren en verzamelen van beeld en tekst omtrent alledaagse gebeurtenissen. Gedreven door haar empathie vallen haar voornamelijk de tegenstrijdigheden op. Haar werk is een manier om te relativeren, tevens een poging om ervaringen universeel te maken. Het winnen van een tweede plaats is een teleurstelling en prestatie tegelijkertijd, daar komen we allemaal een keer achter. 

Marilou studeerde Visualisatie en Autonome Beeldende Kunst in Rotterdam. Tijdens haar eerste studie richtte ze het kunstenaarsinitiatief ‘A Happy Family’ op dat kunstenaars met uiteenlopende disciplines met elkaar verbondt in talloze projecten en exposities. Ze werkte voor verschillende kunstorganisaties, illustreert in opdracht en werkt als kunstenaarsassistent. Ze bindt zich niet aan een eenduidige praktijk, maar ziet zich als zelfstandig kunstenaar vrij om te laten ontstaan, en te filosoferen over, dat wat haar op dat moment van belang lijkt.